Gebroken8

Blaasontsteking tips

Zelfs met effectieve antibioticabehandeling , de gemiddelde duur van ernstige symptomen bij vrouwen met cystitis is iets langer dan 3 dagen . Functies die zijn geassocieerd met een meer langdurige cursus dan gemiddeld omvatten een geschiedenis van somatisatie , vorige blaasontsteking , urine- frequentie en meer ernstige symptomen bij aanvang.

Hoewel eenvoudige lagere UTI ( cystitis ) spontaan kunnen verdwijnen , effectieve behandeling vermindert de duur van de symptomen en vermindert de incidentie van progressie naar de bovenste UTI . Zelfs met effectieve behandeling echter ongeveer 25 % van de vrouwen met cystitis zal herhaling ervaren.

Jongere patiënten hebben de laagste tarieven van morbiditeit en mortaliteit . Factoren die samenhangen met een ongunstige prognose zijn de volgende :

ouderdom
algehele zwakte
Nierstenen of obstructie
recente ziekenhuisopname
Urinewegen instrumentatie of antibiotische therapie
diabetes mellitus
chronische nefropathie
Sikkelcelanemie
onderliggende kanker
bijkomende chemotherapie

De sterfte door acute ongecompliceerde cystitis bij vrouwen 20-60 jaar lijkt te verwaarlozen. Een longitudinale cohort studie van Zweedse vrouwen toonden een hogere sterfte bij vrouwen met een geschiedenis van UTI dan in vergelijkbare leeftijd vrouwen zonder deze voorgeschiedenis ( 37 % versus 28 % in 10 jaar ) , [ 15 ] maar deze cohorten waren niet op elkaar afgestemd voor andere sterfte factoren , waardoor het moeilijk is de verhoogde sterfte toeschrijven aan urineweginfecties .

Leave a Reply